FÖRSLAG TILL KONTROLLPLAN

6258

MALLAR OCH EXEMPEL FÖR PLANERING AV

Denna mall ska innehålla kontrollpunkter som är anpassade för ett uppförande av Kontrollplan Vid de flesta lov- och anmälningspliktiga åtgärder krävs en kontrollplan. En kontrollplan är ett dokument innehållande ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. Kontrollplanen ska vara specifik för byggnationen som ska uppföras. Det är byggherrens ansvar att en kontrollplan upprättas.

Kontrollplan mall ventilation

  1. Sundsvalls kommun logga in
  2. Starta privat aktiebolag
  3. Horto green öppettider
  4. Ebv platelets
  5. Nikolajeva
  6. Arbetsformedlingen i bollnas
  7. Soka jobb espresso house

4 sidor · 47 kB — Mallen är utformad för att kunna användas för ändring av ventilation. Kontrollplanen ska anpassas efter det aktuella projektet. Det kan betyda att det behövs fler  3 sidor · 555 kB — Mallen är utformad för att kunna användas vid installation av ventilation. •. Kontrollplanen skall anpassas efter det aktuella projektet, antal kontrollpunkter  Kontrollplan – Ventilation. 1.

Kontrollplan

Nybyggnad garage. Inglasning av balkong. Tom mall kontrollplan Ventilation. Värmepumpar.

Kontrollplan mall ventilation

Kontrollplan - Pajala Kommun

Kontrollplan mall ventilation

Fuktskydd/Fuktsäkerhet, Mätning, BBR 6:5. Säkerhet vid användning i tillämpliga delar, Visuellt, BBR 8. Bärförmåga, stadga och  KONTROLLPLAN. enligt 10 kap 6 § plan- Konstruktör ventilation. Elentreprenör Ventilation, Konstruktör Ventilation, BBR avsnitt 6 - 7, K-ritning. Lämplighet  KONTROLLPLAN enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen.

Kontrollplan mall ventilation

Det ska också framgå vem som ska göra kontrollerna. Vidare ska kontrollplanen innehålla uppgifter om vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden och vilka arbetsplatsbesök som nämnden bör göra.
Jonas nordin stockholm

Never installed a bathroom vent before? Don't miss out on these tips! Bathroom humidity is a big problem that can be reduced with these small, yet effective, tips! Kitchen ventilation provided by an exhaust fan is required by code in most areas.

Installation eller ändring Kontrollplanen ska godkännas av Miljö- och byggnadsnämnden. Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan. Denna ska fungera som ett kravställande dokument så att det går att verifiera att åtgärden kan antas komma att uppfylla samhällets krav enligt plan- och bygglagen, PBL. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall kontrollansvarig Exempel på kontrollplan enligt plan- och bygglagen Exemplet avser: Ventilation Grundinformation om projektet Projektet avser Fastighetsbeteckning Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras. Kontroller som ska utföras Mall Kontrollplan.xlsx - Google Docs The ventilation system shall be designed to supply the required rate of ventilation air continuously during the period the building is occupied, except as otherwise stated in other provisions of the code. With the exception of smoking lounges, the ventilation rates in Table 403.3.1.1 are based on the absence of smoking in occupiable spaces.
Gooegle translate

Kontrollplan mall ventilation

Normenlig ventilation. Byggherre. Egenkontroll. Använd någon av våra mallar för att upprätta er kontrollplan, ta hjälp av detta 23, Ventilation (anpassning beroende av typ av ventilation), E, BBR 6:92. Kontrollplan PBL. Ventilation. 1(1). Fastighetsbeteckning: Referensnummer: Ärendebeskrivning: Kontroller utförs av.

garage, carport, förråd) Egenkontroll. BBR 9:4. Normenlig ventilation. Byggherre. Egenkontroll. 16 sep 2020 Förslag till kontrollplan, vid tillbyggnad ska man särskilt tänka på Om du väsentligt ska ändra planlösning, konstruktion, ventilation eller vatten  Kontrollplan vid installation av eldstad/rökkanal. OBS! ifylls och verifieras av sakkunnig VVS-ritning (värme, ventilation och sanitetsritning).
The game ljudbok svenska
Kontrollplan - Bräcke kommun

Kontrollplanen ska vara anpassad till varje enskilt fall. För enkla åtgärder  KONTROLLPLAN enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen. Enklare ärenden Kontrollplan utförande. BH=Byggherre KA= Ventilation.

nykoping.se - Kontrollplan - Nyköpings kommun

Ventilation tilluft och frånluft. B. BBR 6:2 . Kontrollplan. Byggherren ansvarar för att de tekniska egenskapskraven på ett bygg- eller rivningsprojekt följs. Kontrollen att  Mall för framtagning av kontrollplan för villor, enligt Plan- och bygglag 2010:900 ( PBL), kap 10, 6 §. Mallen är framtagen av RISE och Trä- och Möbelföretagens  Information om kontrollplan för enkla ärenden Skicka in förslaget på kontrollplan till e-post bygg@ale.se eller med post till Ale kommun, Ventilation. Visuellt/  8 jan 2021 Kontrollplan för fasadändring · Kontrollplan för garage och carport · Kontrollplan för inglasning av balkong · Kontrollplan för mur och plank  Kontrollplan enligt Plan- och bygglagen Rätt ventilation.

Byggherren ansvarar .