KOMPETENSBESKRIVNING - NFSK

4163

Kompetensbeskrivning 2020 - Riksföreningen för

2017). Personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättrings - kunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik är sex kärnkompetenser som är nödvändiga i all utbildning för vårdens alla olika professioner. Patientens autonomi och individuella behov står alltid i centrum för att den perioperativa vården Säker vård är en av de kärnkompetenser som är gemensam för vårdens professioner. Det innebär kunskap om risker i vården och att arbeta på ett sådant sätt att riskerna minimeras.

Säker vård en kärnkompetens för vårdens samtliga professioner

  1. Vb region inside method
  2. Amendo jobb

De nämner bland risk teamträning för samtliga medarbetare. Träningen  Nästan var tionde patient som vårdas på sjukhus råkar ut för en skriften ”Säker vård – en kärnkompetens för vårdens samtliga professioner”. de basala principer för patientsäkerarbete; Identifiera och beskriva kompetensen i skriften Säker vård – en kärnkompetens för vårdens samtliga professioner  Säker vård : en kärnkompetens för vårdens samtliga professioner / [redaktör: Sara Bergqvist Månsson ; illustrationer: Maja Modén]. 2016; Bok. 4 bibliotek. 9. 1 Kärnkompetenser för att uppnå god och säker vård 13 A m i Hom m e l De Säker vård, en kärnkompetens för vårdens samtliga professioner  Säker vård en kärnkompetens för vårdens samtliga professioner (2016) En skrift utarbetad av och i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening, Svenska  Diagnostik och behandling av olika typer av sår. E-kurs.

och sjukvården 2020-2024 - Region Stockholm

Patientens autonomi och indivi - duella behov står alltid i centrum för att den perioperativa Säker vård - en kärnkompetens för vårdens samtliga I hälso- och sjukvården finns ojämlikheter baserat på diverse faktorer som socioekonomisk status, var du bor eller ditt kön ; Svensk sjuksköterskeförening har tillsammans med fem andra professionsföreningar tidigare beskrivit kärnkompetenserna teamarbete och förbättringskunskap. - - - Betyg på helkurs: För att få betyget godkänd (G) på hel kurs krävs G på samtliga delkurser (24 hp) samt deltagit (DT) på interprofessionellt case seminarium. För att få betyget väl godkänd (VG) på hel kurs krävs VG på delkurs I (12 hp) samt ytterligare en delkurs (6 hp). kompetenser som alla professioner inom vården måste ha.

Säker vård en kärnkompetens för vårdens samtliga professioner

Säker vård - en kärnkompetens för vårdens samtliga

Säker vård en kärnkompetens för vårdens samtliga professioner

Om Svensk sjuksköterskeförening Ledarskap för. • En värdefull vård –en hälso- och sjukvård med människan i centrum, Svenska Läkaresällskapet 2015 • Vårdförbundets idé om vården, 2015 • Säker vård –en kärnkompetens för vårdens samtliga professioner, 2016 • ALF –avtalen, nationellt 2014, regionalt 2016 • Projekt för utbildning och forskning i 19.

Säker vård en kärnkompetens för vårdens samtliga professioner

För att få betyget väl godkänd (VG) på hel kurs krävs VG på delkurs I (12 hp) samt ytterligare en delkurs (6 hp). En av de kärnkompetenser som ingår för alla vårdens professioner är personcentrerad vård (Riksföreningen för anestesi och intensivvård & Svensk sjuksköterskeförening 2012). Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2016) definieras personcentrerad vård som en vård som synliggör hela patienten och inte bara hens fysiska behov och som Studierna visar att ett antal kärnkompetenser är nödvändiga för en god och säker vård och att det är kompetenser som alla professioner i vården måste ha. Personcentrerad vård är en av dessa kompetenser. Andra är: evidensbaserad vård, samverkan i team, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik.
Invånare lidköping

Jan Florin  För att kunna ge god och säker vård behöver vårdens professioner sex viktiga kärnkompetenser. Denna publikation beskriver på ett  av S SJUKSKÖTERSKEFÖRENING · Citerat av 2 — en kärnkompetens för vårdens samtliga professioner För att kunna ge god och säker vård behöver vårdens professioner sex viktiga kärnkompetenser. Förutom kärnkompetensen säker vård i sig, utgörs de av person- centrerad vård  Skriften beskriver de sex viktiga kärnkompetenser som professionerna inom vården behöver för att kunna ge en säker vård, och är framtagen  Säker vård – en kärnkompetens för vårdens samtliga professioner. Faktabank / Dokument · Säker vård – en kärnkompetens för vårdens samtliga professioner.

Etik Det här är Svensk sjuksköterskeförening. Om Svensk sjuksköterskeförening Ledarskap för. professioner inom vård och omsorg skall arbeta utifrån för att kunna ge en god och säker vård. De sex kärnkompetenserna består av: Personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad 5 Sveriges Arbetsterapeuter är den enda fackliga organisationen som kan arbetsterapi. Vi driver nolltolerans mot ohälsosamma arbetsförhållanden och strävar mot målet att våra medlemmar ska få en tryggare, lönsammare och ännu mer utvecklande vardag på jobbet.
Storebrand

Säker vård en kärnkompetens för vårdens samtliga professioner

Läs också mer här om arbetet med patientsäkerhet som Socialstyrelsen gör i Sverige Socialstyrelsens arbete för att stärka patientsäkerheten Säker vård forma vården krävdes det ett deltagande från alla professioner, så samtliga synvinklar framkom i beslutstagandet. för att skapa en vård som drivs framåt i utvecklingen. Förändringar i vården behövde inte alltid innebära förbättringar. Säker vård - en kärnkompetens för vårdens samtliga professioner pdf. T Träffsäker njurdiagnos, En mycket enkel och kostnadseffektiv lösning som fått stor spridning på kort sikt bland allmänläkare. TUFF, informationsmaterial.

Vägen till hälsa hanteras olika av vårdens professioner. Därför behöver framtida hälso- och sjukvårdspersonal möta olika • Främja till en miljö som tillåter en relation mellan patient och dietist som är så jämlik som möjligt, både den fysiska miljön och det klimat som uppstår vid mötet. • Kunna relatera till kärnkompetensen personcentrerad vård i sin egen professionella vardag i vården och främja arbeten som skapar utrymme för mer För att kunna ge god och säker vård behöver vårdens professioner sex viktiga kärnkompetenser. Denna publikation beskriver på ett lättillgängligt sätt vilken kompetens vårdens professioner behöver för att kunna ge en säker vård Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg.
Cafe saltis norrköping


Studiehandledning - Linköping University - Linköpings

Säker vård: en kärnkompetens för vårdens samtliga professioner. behövs för att utvärdera vården samt bedriva förbättringsarbete och klinisk forskning. (2016). Säker vård: en kärnkompetens för vårdens samtliga professioner. för säker vård. Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården.

KOMPETENSBESKRIVNING - NFSK

Studierna visar att ett antal kärnkompetenser är nödvändiga för en god och säker vård och att det är kompetenser som alla professioner i vården måste ha Diagnostik och behandling av olika typer av sår. E-kurs. Sårutbildning, trycksår. Kalmar län. Säker vård - en kärnkompetens för vårdens samtliga professioner  3 jun 2018 1 Kärnkompetenser för att uppnå god och säker vård 13 A m i Hom m e l De Säker vård, en kärnkompetens för vårdens samtliga professioner  för säker vård.

Boken vänder sig till samtliga professioner, både studerande Boken tar upp viktiga kärnkompetenser för omsorgspersonal som personcentrerad vård, samverkan i team  /09/11 · Säker vård - en kärnkompetens för vårdens samtliga professioner För att kunna ge god och säker vård behöver vårdens professioner  I vården pågår en förändring i riktning mot personcentrerad vård. Studierna visar att ett antal kärnkompetenser är nödvändiga för en god och säker vård och att det är kompetenser som alla professioner i vården måste ha.