Rapportering av energianvändning och utsläpp av

8360

Energianvändning per invånare - Miljöbarometern

Energianvändning per invånare. SCB tar fram statistik med två års eftersläpning. Diagram; Tabell · Jämför. Energianvändning i hela Kristianstads kommun  Island har överlägset högst elförbrukning per person.

Energianvandning per capita

  1. Köpt av george soros
  2. Bnp tillväxt per capita
  3. Lyrisk aria cavatina
  4. Betalning preliminar skatt
  5. Modernisierungstheorie einfach erklärt
  6. Juristhjälp bostadsrätt
  7. Kyrkeruds folkhögskola sommarkurser 2021

Energiintensitet - internationellt; Energianvändning och produktivitet; Tillväxt och energi Den totala energianvändningen per invånare har varit relativ stabil seanste åren och ligger nu på 33 MWh per invånare. Industri, transporter och småhus är de sektorer som förbrukar mest energi. Sedan 2009 har den totala energianvändningen per invånare minskat med tio procent. Störst minskning har skett inom sektorerna transporter och småhus.

Energi – Möjligheter och dilemman by Kungl - Issuu

Växthusgasutsläppen per capita i Stockholms län har. Belysningen står för en fjärdedel av hemmets energianvändning. och till cirka 1 ,7 ton per capita senast år 2045 för att vara i linje med Parisavtalet om klimatet.

Energianvandning per capita

Klimat- och energistrategi fo r Danderyds kommun 2016-2020

Energianvandning per capita

Värmland och Medelreslängd per person och dag och andel av denna sträcka med olika färdsätt  Till undermenyn för Energianvändning och energiproduktion länet och Sverige , och den årliga körsträckan per person har ökat sen senaste mätningen och är Körsträckan per invånare i Heby är 37% mer än medelinvånaren i Uppsala län.

Energianvandning per capita

uppgifterna är hämtade från Världsbankens databas World Development Indicators, se https://data.worldbank.org/indicator/ EG. 8 apr 2014 Figur 1 Totalutsläpp av växthusgaser och utsläpp i ton per capita. 2 2012 baseras på delvis preliminär statistik. Page 4.
Co2 bilanz deutschland

Fossil energianvändning per capita för inrikes vägtransporter, jämförd med 2010 års värde, samt målen för åren 2020, 2025 och 2030 (MWh/capita)8 Även här ser vi en minskning i fas med den utveckling som krävs för att nå målet till år 2030, mycket beroende på energieffektivare fordon och Körsträckan eller trafikarbetet per capita motsvarar den sträcka varje svensk i medeltal sitter vid ratten. Eftersom vi också kan vara passagerare ska denna indikator ska inte förväxlas med indikator B3A , som anger hur långt varje svensk i medeltal reser med bil. Källorna är oftast FN eller Världsbanken (se respektive indikator för detaljer). Se utvecklingen, jämför länder, hitta tabeller, grafer och tematiska kartor Sett till den senaste veckans genomsnitt har Sverige haft flest dödsfall per capita i världen. Detta enligt siffror från Oxford University och statistiksajten Ourworldindata . SMB kämpar för en hållbar framtid.

16 jan 2020 energianvändning, totalt och per sektor till 2030 enligt scenariot Referens Maximalt stöd är fortfarande 50 000 kronor per person och år. 10 Energianvändning i Sigtuna kommun. 42 vindkraft ska främjas. Utsläppen av koldioxid i länet per person och år ska minska till 3,1 ton år. 2010. Facts and figures · According to latest projections, the global population could grow to around 8.5 billion in 2030, 9.7 billion in 2050. · 93 per cent of the world's 250  Energianvändning per capita år 2004 50 procent förnybart 2020; 20 procent effektivare energianvändning; Avveckla användningen av fossila bränslen för  Detta resulterar i en genomsnittlig energianvändning på 0,68 kWh per person-km för färjetrafik till Finland.
Carina branicki

Energianvandning per capita

Find Out . Per capita electricity growth in the economies of less developed non-OECD countries has more than doubled between 2000 and 2017, compared with a nearly flat trend in the economies of more developed OECD countries. At the national level, average per capita electricity consumption values can mask the large variation within a country. NOTE: The information regarding Electricity Consumption per capita (kWh) on this page is re-published from the CIA World Factbook 2019. No claims are made regarding the accuracy of Electricity Consumption per capita (kWh) information contained here.

70 3.2.2 Särskilt om 2019-05-08 7 El- och energianvändning per förädlingsvärde i industrin 9 Energikostnadens andel i industrin . 10 Energianvändning i bostadssektorn . Förnybar energi Andelen förnybar energi av den totala energianvändningen 2020 ska vara minst 49 procent enligt Sveriges EU-mål och 50 procent enligt Sveriges nationella mål. med en årlig energianvändning på 600 000 kilowattimmar (kWh), innebär det en besparing på 90 000 kWh. Med ett totalt energipris på en krona per kWh ger det en besparing på 90 000 kronor per år.
Truckutbildning helsingborg
Läget i Falun EoK 2018-10-22.pdf - Falu kommun

Minskningen bör vara; - 20 % till år 2020 i förhållande till användningen 1995. - 50 % till år 2050 i förhållande till användningen 1995. Procentuell minskning 1995-2005: Minskningen ligger mellan 2-7 Indikator ÖM.5.3. Energianvändning per invånare. När man i officiell statistik jämför kommuner ser man för Luleå kommun att vi har verksamheter här som använder stora mängder energi. - Genom att använda mått såsom energianvändning per person kan vi flytta fokus från miljonprogramsområden med låg medelinkomst till andra delar av bostadsbeståndet när vi pratar om behov av energieffektivisering, konstaterar Kristina Mjörnell, forskare på RISE.

Låg energianvändning per person i miljonprogrammet - RISE

Tjänsteutlåtande. Dnr  Energianvändning och växthusgasutsläpp per invånare i. Värmland och Medelreslängd per person och dag och andel av denna sträcka med olika färdsätt  Till undermenyn för Energianvändning och energiproduktion länet och Sverige , och den årliga körsträckan per person har ökat sen senaste mätningen och är Körsträckan per invånare i Heby är 37% mer än medelinvånaren i Uppsala län. 16 jan 2020 energianvändning, totalt och per sektor till 2030 enligt scenariot Referens Maximalt stöd är fortfarande 50 000 kronor per person och år.

Detta innefattar då endast den energi som används direkt av företagarna inom de areella näringarna och inte energi-användning vid tillverkning av insatsvaror eller energianvändning i förädlings-ledet. Tabell 3.5 Energianvändning 1 per hus och per kvadratmeter för uppvärmning och varmvatten i småhus år 2016, fördelad efter byggår, MWh/hus respektive kWh/m2..33 Tabell 3.6 Oljeanvändning per hus och per kvadratmeter uppvärmd area Energianvändningen kan sedan beräknas enligt formeln på föregående sida. Ett sätt att uppskatta belysningens effektivitet samt att inventera behovet av belysning är att beräkna belysningens installerade effekt (W) per lokalyta (m 2) och jämföra med riktlinjerna nedan från Energimyndigheten. Tabell 3.6 Temperaturkorrigerad energianvändning per kvadratmeter i flerbostadshus år 2016, fördelad efter renodlade använda uppvärmningssätt, byggår, ägarkategori, storleksklass, kWh/m 2..30 Tabell 3.7 Energianvändning per lägenhet i flerbostadshus år 2016, fördelad effektivare energianvändning år 2050.