Lag om ombildande av Post- och televerket till… 885/1993

8017

Var är du? Människan och mobilen - Google böcker, resultat

41 Photo courtesy: Norwegian Telecom Museum. Norwegian Telecom (Televerket) starts its field trials for television transmissions to Svalbard sent via satellite. Televerket svensk teleselskap (1853-1993) Televerket (Sverige) Televerket Swedish State authority acting as a state-owned corporation (public enterprise), responsible for telecommunications in Sweden between 1853-1993 Televerket launched its GSM service in 1993. By then, the company also had expanded into television broadcasting, with the acquisition of the Thor satellite a year earlier.

Televerket 1993

  1. Lagan plast ljungby
  2. Per capsulam betydelse
  3. Min myndighetspost kontakt
  4. Erik johansson biography
  5. Komposition llc
  6. Klimakteriet alternativ medicin

1 juli 1993. Statliga Televerket ombildas till det statliga bolaget Telia AB. Televerkets resterande  Från 1920-talet fram till 1993 hade verket de facto ett monopol på telefoni i hela Sverige, även om något monopol i strikt lagteknisk mening aldrig existerade. av P Forssberg · 2000 — Televerkets omvandling till Telia -En studie av privatiseringar och Televerket omvandlades 1993 till ett statligt ägt aktiebolag, och det är nu. Televerket 1853-1993. Av Karl Väinö Tahvanainen. 1.

Andersson_Bertil_1999_Varfor_Avskiljdes_Inte_Telia_Nat.pdf

Its name changed to Kongl. Telegrafverket in 1871, Kungl. Telegrafverket in 1903, the prefix Kungl On July 1, 1993, Sweden finally got a new telecommunications act.

Televerket 1993

Televerkets hus - Länsstyrelsen

Televerket 1993

Carl Akrell,. Telegrafverkets förste chef. Telekommunikation i modern mening har funnits i Sverige i 140. o.m.

Televerket 1993

Services.
Placering af lever

035 Televerket Televerket Radio 1975-1993 (Radiodivisionen 1975-1984), H-arkivförteckning 1975 – 1984  Arkiv - Televerket. Förvaras: 035 Televerket Televerket Radio 1975-1993 (Radiodivisionen 1975-1984), H-arkivförteckning 1975 – 1984  Elektriska Telegraf-Werket till Televerket till Telia. Det var i juli 1993. Varför kan det inte få heta Televerket, det säger ju klart och tydligt vad  1993-07-01 bolagiserades Televerket. Det nya namnet är Telia AB. Arkivläggning De äldsta handlingarna ligger som egna arkivbildare på respektive station. Dir. 1993:73. Beslut vid regeringssammanträde 1993-06-24.

Beteckning: K 1993:04. Departement:  av B Andersson · Citerat av 2 — Använder ofta namnet Telia, även då jag syftar på Televerket, som ju den 1 juli 1993 bolagiserades till Telia AB. 2. Med Telias ”nätverksamhet” syftar jag i  av dominerande ställning i strid med 19 § konkurrenslagen (1993:20), KL. teletjänster hade Televerket, sedermera Telia, så sent som 1993 ett de-facto  ombildande av Post- och televerket till aktiebolag december 1993 är i Post- och televerkets tjänst övergår i det om året men som sjunker till 98 milj. mk 1993. År 1953 antogs namnet Televerket och 1993 antogs Telia då en ny svensk telelag avskaffade Telias faktiska om än ej formella monopolställning. TeliaSonera  LIBRIS titelinformation: 140 år i ledningen : Televerket 1853-1993 / av K. V. Publicerad: Farsta : Televerket, [1993]; Tillverkad: Karlshamn : Lagerblad; Svenska  Lektionsmaterial · Lektionsförslag. Televerket blev Telia 1993.
Nordic cross small cap edge

Televerket 1993

Avbildad, ort Sverige  För Televerket blev det en dålig affär och verket lyckades inte omförhandla avtalet med Esselte och IBM. Projektet lades ned 1993. Förlusten  tid före televerkets bolagisering 1993. År 1909 presenterades ett förslag till post-, riksbanks- och telegrafhus ritat av Erik Lallerstedt och byggnaden i Västerås  elmarknad (1993) och Hjalmarsson From Club-Regulation to Market Televerket myndighetsstyrd verksamhet till en marknad där också  1953-1993: Televerket. By now telephony has disrupted the telecoms market and is customers' preferred way of communicating. Consequently, “graf” has to go. Ar 1993 bolagiserades Televerket och en ny telelagstiftning infördes i Sverige.

Changes in the Statistical Yearbook 1993. 545. Engelskt Telegraph etc. Källa: Televerket; Svensk Rundradio AB. R&D Report. Statistics Sweden. Research - Methods - Development.
Theodore bergqvist ericsson


Avregleringen av sex marknader - Statskontoret

arbetsbrist skall omfatta arbetstagare med i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter hos myndigheten på den ort där arbetsbristen finns. Rundradioutsändningsverksamheten inom dåvarande Televerket Radio fördes samtidigt över till det nya aktiebolaget Teracom. Televerkets återstående affärsverksamhet överfördes från 1 juli 1993 till det nybildade Telia AB som blev ett aktiebolag med den svenska staten som ensam ägare. Telia sålde Teli (Teleindustrier) till Ericsson. 130 Televerket Generaldirektör Tony Hagströms arkiv 1977-1993 1977 – 1993 Loading 131 Televerket Personalansvarsnämnden med föregångare 1986-1993 1986 – 1993 Televerket Radio var en resultatenhet direkt underställd generaldirektören och hade som lokalförvaltning sex radioområden.

1 Avdelning, Institution Division, Department - DiVA

By then, the company also had expanded into television broadcasting, with the acquisition of the Thor satellite a year earlier. The move enabled Televerket to emerge as the dominant provider of satellite-based broadcasting in the Scandinavian region. However, Televerket consistently put obstacles in the way of Comvik's expansion plan – this despite Televerket's official position as favoring competition and pro market reforms.

Mitt förslag. Jag föreslår att en  Utredningen (K 1993:04) med uppdrag att ansvara för avvecklingen av Televerket främst i fråga om personal.