APA – LATHUNDEN

7106

Referenshantering med Zotero - Skrivguiden.se

Om det finns två författare med samma efternamn som har publicerat samma år ska ska du ange förnamnets initial även i texthänvisningen för att skilja dem åt. I texten. R. Johansson (2006) och A. Johansson (2006) rapporterade att … I två undersökningar (Johansson, R. 2006; Johansson, A. 2006) konstateras att … I källförteckningen Om en författare som du hänvisar till har två eller fler publikationer utgivna samma år lägger du till a, b, c o.s.v. omedelbart efter årtalet för att skilja de olika referenserna från varandra. Vilken referens som ska ha a eller b beror på titlarnas inbördes alfabetiska ordning. När du skapar en referenslista ska källorna alltid ordnas i bokstavsordning sorterade efter första författarens efternamn eller motsvarande. Bok med en författare.

Referera till författare med två efternamn

  1. Skatteverket skattedeklarationer moms
  2. Marknad och kommunikationsplan

Uppsatsmanuskript granskas av två anonyma lektörer som bedömer textens om ifrågavarande verk: författarens förnamn och efternamn, titel (kursiverat), serie forskningssed, tydligt i den nya publikationen referera till originaltexten i HTF. Författare: Erikson, Martin G., Kategori: Digital bok, Pris: 133 kr exkl. moms. Deskriptorerna kan bestå av en eller två bokstäver. Det är dokumentets författare som tilldelar numret, i det här fallet kommissionen. ELI finns bland dokumentuppgifterna under rubriken ”Titel och referens”. Efternamn, Ditt efternamn. Att referera innebär att man koncentrerat återberättar eller återger någon annans text.

Referenser i fotnoter - Konstfack

|efternamn=Strindberg |förnamn=August |titel=Röda rummet |utgåva=3. pocketutg.

Referera till författare med två efternamn

Ekonomiskt stöd för open access-publicering

Referera till författare med två efternamn

En dagstidning kan vara till exempel Dagens Nyheter eller Aftonbladet. Referens i texten. Bok med två eller flera författare: Inkludera följande (om tillängligt); artikelförfattare efternamn och förnamn, artikeltitel; En referens till en personlig kommunikation ska innehålla så mycket information som möjligt: namn,  Varje källa som man refererar till i texten skall återfinnas i källförteckningen. Omvänt ska alla källor i Stockholm: Prisma. två författare: Dyregrov Författarens efternamn, förnamn eller organisation (Årtal för när dokumentet publicerades eller  Källor bör redovisas på två sätt: 1. refererar, d.v.s. återberättar med egna ord.

Referera till författare med två efternamn

Eftersom olika slags källor anges på olika sätt kan man läsa ut av referenslistan om det till exempel refereras till en artikel, en monografi, en antologi samt vilket  Finns den typ av referens den studerande/författare vill skriva inte med i de följande anvisningarna så Om det bara är två författare skall bådas namn alltid anges i löpande text. författarens efternamn och det gäller för samtliga referenser. När man gör detta kan man använda sig av två olika system (man måste hålla sig till ett Refererar du till samma källa direkt efter varandra kan du skriva ”Ibid” (lat. Tidningsartikel/Tidskriftsartikel Artikelförfattare efternamn och förnamn,  Man ska alltid ange källan man refererar till med författare och årtal i löpande När verket har mellan två till sju författare anges alla författares efternamn och  Två enkla efternamn kan förenas till ett dubbelt efternamn, med eller utan bindestreck. Ordningsföljden mellan namnen är valfri och kan ändras.
Framlingham college

Kolla för Bok med två författare. McCarthy, P. and  Om jag ska referera i löpande text till en författare med två efternamn, skriver jag båda två då? 4:29 AM - 7 Mar 2017. 1 reply 0 retweets 0 likes. Reply. 1.

Andersson, 2009; K. Andersson, 2009). Med det sagt, varför skulle det inte gå för sig att skriva (Olsson & Olsson, 2011, s. 14)? De fullständiga namnen återfinns ju ändå i referenslistan. Om du däremot har två separata böcker med författare av samma efternamn, är det lämpligt att ta med första bokstaven i tilltalsnamnet. Till exempel (Olsson E. 2011, s.
Sharepoint teams vs sites

Referera till författare med två efternamn

Ej med i referensen: - Electronic version. - Hämtad från CINAHL databas. Elektronisk artikel in press - doi. Om du läste en elektronisk artikel som saknar doi ska du ange webbadressen till tidskriftens hemsida och inte till själva artikeln. Se exemplen nedan. Page 9.

Hela tidskriftens namn skrivs ut (med versaler i betydelsebärande ord) och kursiveras. Volym (kursiveras), nummer och sidor anges. Börja med att citera en bok med två till sex författare för att lära sig det grundläggande formatet för AMA. Det är ganska lätt att citera en bok med mindre än sex författare. Skriv namnen på dessa med efternamn först följt av de första bokstäverna i deras namn. APA är en författare-årtal-stil. Det finns två sätt att skriva: • Författare/redaktör/organisation och årtal inom parentes: (Ahl, 2019).
Hogskoleprovet alla ratt
Innehållsförteckning RKH APA-mall - Institutionen för socialt

Om parentesen avslutar en mening sätts alltid punkten efter parentesen. • Författare/redaktör/organisation nämns i den löpande texten och årtal skrivs inom parentes: Enligt Ahl … Med det sagt, varför skulle det inte gå för sig att skriva (Olsson & Olsson, 2011, s. 14)? De fullständiga namnen återfinns ju ändå i referenslistan. Om du däremot har två separata böcker med författare av samma efternamn, är det lämpligt att ta med första bokstaven i tilltalsnamnet.

LIBRIS - Skapa referenser - Kungliga biblioteket

En grundläggande Andra anser att det räcker att referera till författarens efternamn. Kolla för Bok med två författare. McCarthy, P. and  Om jag ska referera i löpande text till en författare med två efternamn, skriver jag båda två då? 4:29 AM - 7 Mar 2017. 1 reply 0 retweets 0 likes. Reply.

Varje publikationstyp är också försedd med en referensmall, där de bibliografiska detaljerna i referensen är specificerade. De två sista sidorna i lathunden innehåller andra typer av referenser, såsom hur man refererar till andrahandskällor, personlig kommunikation, flera verk av samma författare etc. du ska referera till 2015).